เจ้าของวันเกิด

วันที่เกิดในรอบปี

วัฒน์

18 กุมภาพันธ์

ท๊อป

3 มีนาคม

ขวัญ

6 มีนาคม

แอน

12 มีนาคม

หนิง

1 เมษายน

นี

2 เมษายน

เจ๋

7 เมษายน

ก้า

13 เมษายน

เต๋า

20 เมษายน

ปาน

13 พฤษภาคม

ยอด

16 พฤษภาคม

เอ๊ะ

15 มิถุนายน

เป้

28 มิถุนายน

จอย

3 สิงหาคม

เสริม

18 สิงหาคม

ป๋อ

27 สิงหาคม

เล็ก

23 กันยายน

ทิพย์

30 กันยายน

ตุ๊ก

16 ตุลาคม

แมน

9 พฤศจิกายน

ยิ๊ม

23 พฤศจิกายน

แดง

9 ธันวาคม

บูลย์

18 ธันวาคม

ป้าสม

20 ธันวาคม