ประวัติข้าราชการ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

 นางสาว สุนีย์ กิจศิลป์ชัย

Name

Miss.Sunee Kijsinchai

เลขประชาชน

3169900116287

วัน เดือน ปี เกิด

7 เมษายน 2518

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 5

หน้าที่

ปฏิบัติงานสถานีอนามัยหนองผักแว่น อ.ท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

วันรับราชการ

 

ส่วนสูง

154 เซนติเมตร

ที่อยู่

20 ถ.ราชมนู ต.ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี

บิิดา

ทองคำ

มารตา

สุดใจ

หมู่โลหิต