ประวัติข้าราชการ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

 นางสาว บัณฑิตา ขอพึ่ง

Name

Miss.Banthita Khopung

เลขประชาชน

3150500096019

วัน เดือน ปี เกิด

3 สิงหาคม 2523

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 3

หน้าที่

ปฏิบัติงานสถานีอนามัยซับจำปา อ.ท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

วันรับราชการ

 

ส่วนสูง

158 เซนติเมตร

ที่อยู่

20 หมู่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

บิิดา

บุตร

มารตา

สำรวม

หมู่โลหิต