ประวัติข้าราชการ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

นาย ทินกร ใจเย็น

Name

Mr.Tinnakron Jaiyen

เลขประชาชน

3959900533000

วัน เดือน ปี เกิด

23 กันยายน 2507

ตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 6

หน้าที่

ปฏิบัติงานที่สาธารณสุขอำเภอท่าหลวง อ.ท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

วันรับราชการ

2 ธันวาคม 2528

ส่วนสูง

162 เซนติเมตร

ที่อยู่

61/2 หมู่ 1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล ลพบุรี

บิิดา

ประเทือง

มารตา

ลำดวน

หมู่โลหิต O