ประวัติข้าราชการ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

 นาย วสิฐพล ตั้งสลุง

Name

Mr.Wasittapon Tungsalung

เลขประชาชน

3160200455102

วัน เดือน ปี เกิด

9 พฤศจิกายน 2516

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4

หน้าที่

สอ.หัวลำ

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บันฑิต

วันรับราชการ

1 ธันวาคม 2537

ส่วนสูง

169 เซนติเมตร

ที่อยู่

์ 175 หมู่ 4 ตำบลหัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี

บิิดา

มน

มารตา

เด็จ

หมู่โลหิต B