ประวัติข้าราชการ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

 นางสาวทองเสริม คำภา

Name

Miss. Thongserm Kampa

เลขประชาชน

3160700113651

วัน เดือน ปี เกิด

18 สิงหาคม 2522

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 3

หน้าที่

ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยหัวลำ อ.ท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรีบัณฑิต

วันรับราชการ

 1 เมษายน 2546

ส่วนสูง

153 เซนติเมตร

ที่อยู่

114 หมู่ 3 ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง ลพบุรี

บิิดา

รังสันต์

มารตา

สุวรรณ

หมู่โลหิต O