สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

หน้าหลัก        ข่าวสาร       กระดานข่าว      ดาวน์โหลด          ติดต่อเรา

 

 

:: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวงยินดี ต้อนรับ ::
 
ระบบงาน   ปฎิทินการดำเนินงาน
เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2552
วันที่ 1 อบรม ICD-10
วันที่ 2  
วันที่ 3  
วันที่ 4  
วันที่ 5 ประชุมทำแผนกัน
วันที่ 6  
วันที่ 7  
วันที่ 8 สอ.ต้องส่ง fp1 (เป้า NIDs ปี 2552)
วันที่ 9  
วันที่ 10 สอ.EPI
วันที 11่  
วันที่ 12 ตรวจร้านค้า  ตาม พรบ.ควบคุมบุหรี่ และสุรา
วันที่ 13 ตรวจร้านค้า  ตาม พรบ.ควบคุมบุหรี่ และสุรา
วันที่ 14 ตรวจร้านค้า  ตาม พรบ.ควบคุมบุหรี่ และสุรา
วันที 15่  
วันที 16 ตรวจวัสดุ
วันที 17  
วันที 18  
วันที 19 ผู้ว่ามอบนโยบาย อ.ท่าหลวง
วันที 20 ประชุม เทศบาลท่าหลวง
วันที 21 ประชุม กวป.
วันที 22 ติดตาม การติดตั้ง Smart card reader
วันที 23 วัน ปิยะ มหาราช
วันที 24  
วันที 25  
วันที 26 เตรียม อบรม อสม.ใหม่่
วันที 27  
วันที 28  
วันที 29  
วันที 30  
วันที 31  

ข้อมูลทั่วไป

  -ข้อมูล/แผนงา   -แผนที่
  -บริหาร   -ประวัติ
 

-CD      -SRRT

  -องค์กร
  -NCD   -สถานที่ท่องเทียว
  -ส่งเสริม   -ปฏิทินงาน
  -คบ./เภสัช/แผนไทย   -แบบ/ฟอร์ม
  -Envi   -
  -ภาคประชาชน   -
     
-แผนงาน  
-ผลการดำเนินงาน  
-คู่มือ/แนวทาง  
   
   
   
   
   
   
   
   
 

โดย ทินกร ใจเย็น นวก.สธ.ชนก