สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

หน้าหลัก        ข่าวสาร       กระดานข่าว      ดาวน์โหลด          ติดต่อเรา

 

 

:: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวงยินดี ต้อนรับ ::
 
ระบบงาน

:: งานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.ท่าหลวง โทร 036-497-003 โทรสาร  036-497-211  eMail : thaloung506@hotmail.com ::
---> งานเฝ้าระวังโรค  (รง.506)
  -ดูความถูกต้อง การส่งรายงาน 506 ปี 2553 (ตั้งแต่ต้นปี)
  -ดูความทันเวลา การส่งรายงาน 506 ปี 2553 (รายเดือน)
   

-งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป และโรคเอดส์ สสจ.ลพบุร

 

-สถานการณ์ไข้เลือดออก

 

-ไข้เลือดออก ปี 2553

 

-สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ุใหม่ 2009 (H1N1)

 

-รณรงค์ ให้วัคซีนป้องโรคโปลิโอ ปี 2552

   
  รณรงค์  ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ H1N1 ปี 2553
 

เป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง

บุคลากร สธ.

110

คน
ANC

89

คน
อ้วน

49

คน
COPD

50

คน
ASTHMA

189

คน
HEART

140

คน
RENAL

116

คน
THALLAS

32

คน
*** ข้อมูล จาก รพ.ท่าหลวง 2553
  -ดู--->รายชื่อกลุ่มเป้าหมายฉีดVacflu2009(ข้างต้น)
  -รายงานยอดสะสมการให้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1
  -ทะเบียนการให้บริการ วัคซีนไข้หวัดใหญ่2009 (18ม.ค.53ถึง18ก.พ.53)
   
   
   

ข้อมูลทั่วไป

  -ข้อมูล/แผนงา   -แผนที่
  -บริหาร   -ประวัติ
 

-CD      -SRRT

  -องค์กร
  -NCD   -สถานที่ท่องเทียว
  -ส่งเสริม   -ปฏิทินงาน
  -คบ./เภสัช/แผนไทย   -แบบ/ฟอร์ม
  -Envi   -
  -ภาคประชาชน   -
 

 

   
    link
-แผนงาน -สำนักสารนิเทศ สป.กสธ.
-ผลการดำเนินงาน

-กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

-คู่มือ/แนวทาง  

-สสอ.ท่าหลวง's space

 

-Web Board สสอ.ท่าหลวง

 
   
   
   
 

โดย ทินกร ใจเย็น นวก.สธ.ชนก