MultiHoster

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

หน้าหลัก        ข่าวสาร       กระดานข่าว      ดาวน์โหลด          ติดต่อเรา

 

 

:: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวงยินดี ต้อนรับ ::
 
ระบบงาน   
:: งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  สสอ.ท่าหลวง โทร 036-497-003 โทรสาร  036-497-211  eMail : thaloung506@hotmail.com ::

-กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ลพบุร

 

-น้ำสะอาด

 

-สุดยอดส้วม  ปี 2553

เกณฑ์สำหรับพิจารณา “การประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี” กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข       สวัสดีครับ..วันนี้เราจะมาพูดถึงเกณฑ์ ที่จะใช้สำหรับการพิจารณาคัดเลือก สุดยอดส้วมแห่งปี ในระดับประเทศกัน ซึ่งก็คงไม่แตกต่างไปจากเกณฑ์ในระดับเขต โดยเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาก็มีดังนี้ครับ..
เกณฑ์สำหรับพิจารณา “การประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี” กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 1. ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ(HAS) 
 2. ได้รับการคัดเลือกจากระดับเขต
 3. ควรประกอบด้วย สิ่งต่างๆ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ได้แก่
  1. มีส้วมสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผ็พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548
  1. การประหยัดพลังงาน เช่น มีการออกแบบห้แงส้วมเพื่อให้ประหยัดไฟฟ้า น้ำ มีข้อความให้ช่วยกันประหยัด ไฟฟ้า น้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ
  1. ความสะอาดสวยงาม บริเวณภายในและภายนอกอาคาร มีต้นไม้ ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
  1. ความสะดวกสบบาย เช่น
                                                               i.      มีกระดาษหรือผ้าสำหรับเช็ดมือ(แบบเช็ดครั้งเดียวแล้วซัก)                                                              ii.      มีที่สำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก                                                             iii.      ภายในส้วมแต่ละห้องมีตะขอหรือที่วางสัมภาระ                                                            iv.      มีที่นั่งรอหน้าห้องส้วม ฯลฯ                                                              v.      มีการนำเอาสมุนไพรมาวางไว้ในห้องส้วมเพื่อเกิดกลิ่นหอม ฯลฯ                                                            vi.      มีโปรเตอร์ สติ๊กเกอร์ แสดงพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ฯลฯ         นอก จากเกณฑ์การพิจารณาข้างต้นแล้ว ที่สำคัญคือการ บริหารจัดการส้วมอย่างไรให้ สะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการอยู่เสมอ ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องยาก และต้องการ ความเอาใจใส่จากเจ้าของสถานบริการต่างๆ ครับ 

 

 

-หม้อปลอดสารตะกั่ว

   
   
   
หนังสือราชการจาก สสจ.ลพบุรี
*ที่ ลบ ๐๐๒๗.๐๐๕/ว.๓๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓  เรื่อง จัดกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกั รับวันสงกรานต์"  และ ประชาสัทพันธ์การประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๓  [แบบรายงานกิจกรรม]  [ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดปี ๒๕๕๓]
 

ข้อมูลทั่วไป

  -ข้อมูล/แผนงา   -แผนที่
  -บริหาร   -ประวัติ
 

-CD      -SRRT

  -องค์กร
  -NCD   -สถานที่ท่องเทียว
  -ส่งเสริม   -ปฏิทินงาน
  -คบ./เภสัช/แผนไทย   -แบบ/ฟอร์ม
  -Envi   -
  -ภาคประชาชน   -
 

 

   

  link

-แผนงาน -สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
-ผลการดำเนินงาน  
-คู่มือ/แนวทาง  

-สสอ.ท่าหลวง's space

 

-Web Board สสอ.ท่าหลวง

 
   
   
   
 

โดย ทินกร ใจเย็น นวก.สธ.ชนก

 

 

สสอ.ท่าหลวง

             
 

โดย ทินกร ใจเย็น นวก.สธ.ชนก