สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

หน้าหลัก        ข่าวสาร       กระดานข่าว      ดาวน์โหลด          ติดต่อเรา

 

 

:: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวงยินดี ต้อนรับ ::
 
ระบบงาน

คู่มือ  / งานอนามัยชุมชน   

E   F

 

คู่มือ CD

E   F

 

คู่มือ NCD  

E   F

 

คู่มือ ADM (บริหาร)

E   F

 

คู่มือ  iT

E   F

 

คู่มือ CP (คบ)

E   F

 

คู่มือ Plan/Data

E   F

 

คู่มือ  

E   F

 

 

คู่มือ/แนวทาง
 *งานบริหาร(การเงิน)--->ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ตามแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข)

ข้อมูลทั่วไป

  -ข้อมูล/แผนงา   -แผนที่
  -บริหาร   -ประวัติ
 

-CD      -SRRT

  -องค์กร
  -NCD   -สถานที่ท่องเทียว
  -ส่งเสริม   -ปฏิทินงาน
  -คบ./เภสัช/แผนไทย   -แบบ/ฟอร์ม
  -Envi   -
  -ภาคประชาชน   -
  -ภ    
-แผนงาน  
-ผลการดำเนินงาน  
-คู่มือ/แนวทาง