สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

หน้าหลัก        ข่าวสาร       กระดานข่าว      ดาวน์โหลด          ติดต่อเรา

 

 

:: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวงยินดี ต้อนรับ ::
 
ระบบงาน

  

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

-คนไทยไร้พุง

-เบาหวาน

-ความดันโลหิตสูง

-คัดกรองมะเร็งปาดมดลูก

-หลอดเลือดสมอง

นโยบาย     (ข้อมูลเพิ่มเติม)  thalongpho

 

แนวทางการดำเนินงาน    (ข้อมูลเพิ่มเติม)  thalongpho

 

 *กิจกรรม  โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน

ข้อมูลทั่วไป

  -ข้อมูล/แผนงา   -แผนที่
  -บริหาร   -ประวัติ
 

-CD      -SRRT

  -องค์กร
  -NCD   -สถานที่ท่องเทียว
  -ส่งเสริม   -ปฏิทินงาน
  -คบ./เภสัช/แผนไทย   -แบบ/ฟอร์ม
  -Envi   -
  -ภาคประชาชน   -
  -ภ    
-แผนงาน  
-ผลการดำเนินงาน  
-คู่มือ/แนวทาง  
   
   
   
     

 

-ผลการดำเนินงาน   -คู่มือ/แนวทาง