สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

หน้าหลัก        ข่าวสาร       กระดานข่าว      ดาวน์โหลด          ติดต่อเรา

 

 

:: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวงยินดี ต้อนรับ ::
 
ระบบงาน

  แนวทางดำเนินงาน สำหรับ อสม. (เคาะประตูบ้าน)

1.อสม.ต้องมีรายชื่อ กลุ่มเสี่ยง  กลุ่ม7โรค หญิงตั้งครรภ์  ผู้สูงอายุ  เด็กเล็ก ในมือ
2.อสม.ต้องให้กลุ่มเสี่ยงรู้ตัวเอง และสามารถที่จะบอกได้ว่าตนเองมีอาการผิดปกติ และสามารถแจ้ง อสม.ได้
3.อสม.ต้องรู้ว่ากลุ่มเสี่ยงหรือชาวบ้านในระแวกบ้านรับผิดชอบมีผิดปกติหรือไม่ และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ สอ.ทราบทุกวัน (ถ้ามีอาการผิดปกติให้แจ้ง สอ.โดยด่วน เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ)

ข้อมูลทั่วไป

  -ข้อมูล/แผนงา   -แผนที่
  -บริหาร   -ประวัติ
 

-CD      -SRRT

  -องค์กร
  -NCD   -สถานที่ท่องเทียว
  -ส่งเสริม   -ปฏิทินงาน
  -คบ./เภสัช/แผนไทย   -แบบ/ฟอร์ม
  -Envi   -
  -ภาคประชาชน   -
  -ภ    
-แผนงาน  
-ผลการดำเนินงาน  
-คู่มือ/แนวทาง