MultiHoster

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

หน้าหลัก        ข่าวสาร       กระดานข่าว      ดาวน์โหลด          ติดต่อเรา

 

 

:: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวงยินดี ต้อนรับ ::
 
ระบบงาน   

งานแผนงาน สสอ.ท่าหลวง

>> ไฟล์ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลพบุรี ปี2553 - 2555 สู่การปฏิบัติ  (ประชุมที่ศูนย์ประชุมมนณิพา วันที่ 5 - 6 พ.ย.2552) <<
 

-สภาพปัญหาและยุทธศาสตร์ปี 2553 - 2555

 

-ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

-ยทธศาสตร์ที่ 2

 

-ยุทธศาสตร์ที่ 3

 

-ยุทธศาสตร์ที่ี 4

 

-ยุทธศาสตร์ที่ 5

 

-การจัดสรรงบ UC ปี 2553

 

-บรรยายกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

   
   
   

ข้อมูลทั่วไป

  -ข้อมูล/แผนงา   -แผนที่
  -บริหาร   -ประวัติ
 

-CD      -SRRT

  -องค์กร
  -NCD   -สถานที่ท่องเทียว
  -ส่งเสริม   -ปฏิทินงาน
  -คบ./เภสัช/แผนไทย   -แบบ/ฟอร์ม
  -Envi   -
  -ภาคประชาชน   -
 

 

   
     
-แผนงาน

 

-ผลการดำเนินงาน  
-คู่มือ/แนวทาง  

-สสอ.ท่าหลวง's space

 

-Web Board สสอ.ท่าหลวง

 
   
   
   
 

โดย ทินกร ใจเย็น นวก.สธ.ชนก