สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

หน้าหลัก        ข่าวสาร       กระดานข่าว      ดาวน์โหลด          ติดต่อเรา

 

 

:: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวงยินดี ต้อนรับ ::
 
ระบบงาน

  งานส่งเสริมสุขภาพ  

-วางแผนครอบครัว

 

-อนามัยแม่และเด็ก

-แม่วัยรุ่น

 

-ฝากท้อง ครบตามเกรณ์

-โภชนาการ

-นน.ต่ำกว่าเกณฑ์

 

-อาหารเสริม

-อนามัยวัยเรียน

-เด็กไทยทำได้

 

-ทูบีนำเบอร์วัน    

-วัยทำงาน    

-ชมรมสร้างสุขภาพ  

 

-แอโบบิกแดนท์

-ผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

  -ข้อมูล/แผนงา   -แผนที่
  -บริหาร   -ประวัติ
 

-CD      -SRRT

  -องค์กร
  -NCD   -สถานที่ท่องเทียว
  -ส่งเสริม   -ปฏิทินงาน
  -คบ./เภสัช/แผนไทย   -แบบ/ฟอร์ม
  -Envi   -
  -ภาคประชาชน   -
  -ภ    
-แผนงาน  
-ผลการดำเนินงาน  
-คู่มือ/แนวทาง