ภาพกิจกรรม  แสดงการซ๊อมแผนรองรับการระบาดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่  อำเภอท่าหลวง  ปี 2550

 

 ข้อความที่ : 1
นายอำเภอ เป็นประธาน ในการซ๊อมแผนฯ

 ข้อความที่ : 2

 

นายอำเภอท่าหลวง ร่วมซ้อมแผน

 

 ข้อความที่ :

 4
   


 ข้อความที่ :

 5
   


 

 ข้อความที่ :

 4
   


 ข้อความที่ :

 5
   


 

 ข้อความที่ :

 4
   


 ข้อความที่ :

 5
   


 

 ข้อความที่ :

 4
   


 ข้อความที่ :

 5
   


 

 ข้อความที่ :

 4
   


 ข้อความที่ :

 5
   


 

 ข้อความที่ :

 4
   


 ข้อความที่ :

 5
   


 

 ข้อความที่ :

 4
   


 ข้อความที่ :

 5
   


 

 ข้อความที่ :

 4
   


 ข้อความที่ :

 5
   


 

 ข้อความที่ :

 4
   


 ข้อความที่ :

 5
   


 

ภาพและข้อความที่ท่านได้ชมหรืออ่าน เกิดจากการ