ยังไม่ได้ทำ  ขอเวลา อีกสัก 3 ปี

แต่ถ้าท่านมีอยู่แล้ว ส่งไปให้หน่อยนะ